Jak zaměřit dopravní pás

1. OBVOD PÁSU

Nejprve je třeba posunout napínací šrouby do střední polohy. Pás se většinou prověsí. Prodloužení pásu bude asi o 1,5% obvodu.
Můžete použít dva způsoby, jak délku pásu změřit:

1. Provázkem, který natáhněte přes oba válce. Následně změřte pásmem délku provázku.
2. Výpočtem: obvod = 2x rozestup válců + průměr válce A x (3,14/2) + průměr válce B x (3,14/2)

neboli: 2x rozestup válců + půl obvodu válce A + půl obvodu válce B

2. ŠÍŘE PÁSU

Šíři pásu zjistíte zaměřením aktuální reálné šíře pásu. Upozorňujeme však, že se pás používáním zužuje. K výpočtu tak přidejte 1-3 cm navíc.
Je možné použít také tento výpočet: doporučená šíře pásu = celková šíře válce x 0,96.

3. PEVNOST PÁSU

Možnosti pro orientační zjištění pevnosti pásu:
1. Podle počtu vložek stávajícího pásu, dle průměru hnacího válce a dle transportovaného materiálu Vám náš odborník poradí, jakou sílu zvolit.
2. Informace z dokumentace: doporučená pevnost by měla být uvedena na štítku od výrobce, případně na dodacím listu z předešlé dodávky.
3. Doplňující informace: v případě nutnosti ověření pevnosti prosím sdělte prodejci následující informace:
- rychlost pásu (m/s)
- měrná hustota přepravovaného materiálu (kg/m3)
- hmotnost přepravovaného materiálu (t/hod)
- stoupání dopravníku (°)
- výkon motoru (kW)
- povrch hnacího válce (hladká ocel, pogumovaný)

Toto je pouze velmi zjednodušené měření pevnosti, pro přesný výpočet konkaktujte naše odborníky.

O firmě

Reko s.r.o.
Husova 123
551 01 Jaroměř

: 44499850

DIČ: CZ44499850